ၿမတ္သစၥာ အထပ္သား ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး (Myat Thit Sar) Others Saw Bwa Gyi Gone Market, Mingaladon Township, Yangon Region, Myanmar (Burma)

ၿမတ္သစၥာ အထပ္သား ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး

လိပ္စာ - အမွတ္-၁၀၂၂(ဘီ)၊ၿပည္လမ္း၊ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းရပ္ကြက္၊
ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးမွတ္တုိင္၊အင္းစိန္။
ဖုန္း      -  ၀၁ ၉၆၄၀၁၇၇ ၊ ၀၉ ၄၄၂၄၅၅၅၂၀ ၊ ၀၉ ၂၆၀၇၇၈၃၈၄
ေမးလ္လိပ္စာ  -  myatthitsarmm@gmail.com

ၿမတ္သစၥာ အထပ္သား ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး (Myat Thit Sar)'s Jobs

JobSeeker